Na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2018 se bodo s 1. 1. 2018 na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Ponovno bodo uvedeni otroški dodatki v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Otroške dodatke bo predvidoma prejelo dodatnih 45.000 otrok.

Več na: povezava