Skupina za zdrav način življenja V Šentjurju je oblika samopomoči zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem, ki se pod strokovnim nadzorom izvaja od leta 1992 zaradi uspešnejše rehabilitacije in urejanja zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev. Skupina deluje v dveh skupinah v okviru Centra za socialno delo Šentjur, predvsem za občini Šentjur in Dobje.

Uporabniki skupine so zdravljeni alkoholiki, ki so v procesu bolnišničnega zdravljenja, zdravljeni alkoholiki po zaključenem bolnišničnem zdravljenju, odvisniki od tablet in drugih substanc in vsi, ki se zaradi odvisnosti niso bolnišnično zdravili, se pa zavedajo prekomernega pitja in želijo narediti korak k abstinenci in njihovi svojci. Dobrodošli pa so tudi vsi, ki imajo težave zaradi alkohola bodisi s partnerjem, svojcem, staršem….

Program pomeni nadaljevanje rehabilitacije zdravljenja in urejanja odvisnosti od alkohola, po končani fazi zdravljenja v bolnišnici ali ob sočasnem ambulantnem zdravljenju v specialistični ambulanti.

Delo v vsaki skupini poteka pod vodstvom terapevtke in v obliki pogovora, vsak udeleženec se odzove sam ali pa je izzvan, da pove svoje osebne stiske, težave ali dileme. Teme pogovora izbi­ramo skupaj z udeleženci, prednost pa dajemo temam iz alkoholizma in odvisnosti.

Cilji za katere si prizadevata skupini so: redno prihajanje na skupino in aktivno sodelovanje v skupini, abstinenca vseh članov, skrb za zdrav način življenja, urejanje medosebnih odnosov,navajanje na spreminjanje celotnega življenjskega sloga,krepiti prijateljske odnose v skupini in izven nje,pomoč pri izboljšanju odnosov v družini in uspešna ponovna vključitev v delovno in družbeno okolje,…

Program dela se v štirinajstih letih delovanja še vedno kaže kot uspešen, kar potrjuje uspešna abstinenca in naraščanje števila članov. Posamezniki abstinirajo že več kot 14 let. Strokovno sodelujemo z Alkohološkim oddelkom bolnice Vojnik .

Pri recidivu (ponovnemu pitju) v skupini se vključi podpora celotne skupine, ki posamezniku preko lastne izkušnje pomaga poiskati nov smisel abstinence, reševanja konfliktih situacij, ki pripeljejo do recidiva, ki je splet kompleksnih okoliš­čin, zgodovine posameznika, vrednot, alkoholnega nagona, vzorca pre­magovanja stresa.

Srečanja potekajo dvakrat tedensko:
– ob sredah od 17 -19 ure,   inf. na tel.: 03-746-25-26 (Švegler Alenka)
– ob četrtkih od 18 – 20 ure, inf. na tel.: 03-574-30-84 (Zupanc Vida)