Center za socialno delo Šentjur pri Celju (CSD) je javni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Šentjur pri Celju za 2 občini:

  • Šentjur pri Celju
  • Dobje

Dejavnost centra je naslednja:

  • izvrševanje javnih pooblastil,
  • storitve socialne preventive,
  • storitve prve socialne pomoči,
  • storitve pomoči družini za dom,
  • storitve osebne pomoči,
  • organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

Druge socialne dejavnosti

  • storitve pomoči družini na domu