• DRŽAVNA ŠTIPENDIJA (povezava)
  • OTROŠKI DODATEK (povezava)
  • DENARNA SOCIALNA POMOČ (povezava)
  • DRUŽINSKI PREJEMKI (povezava)
  • PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO – starševski dopust in starševsko nadomestilo (povezava)
  • ostali obrazci – povezava na stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

 

Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Dodatna subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Pogrebnina in posmrtnina

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev

Prispevek k plačilu družinskega pomočnika

Subvencija najemnine

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje