Skupnost centrov za socialno delo

http://www.gov.si/csd/

Skupnost centrov za socialno delo je bila ustanovljena na podlagi 52. člena Zakona o zavodih konec leta 1996 s sklepom skupščine Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. V Skupnost CSD se povezujejo vsi centri za socialno delo na območju Republike Slovenije.

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

http://www.mddsz.gov.si/

 

Katalog informacij javnega značaja

http://www.gov.si/csd/katalog_i.htm

 

Zakonodaja

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/