• DRŽAVNA ŠTIPENDIJA (povezava)
  • OTROŠKI DODATEK (povezava)
  • DENARNA SOCIALNA POMOČ (povezava)
  • DRUŽINSKI PREJEMKI (povezava)
  • PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO – starševski dopust in starševsko nadomestilo (povezava)
  • SPOROČANJE SPREMEMB glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (povezava)
  • POMOČ NA DOMU (PROŠNJA)

 

  • ostali obrazci – povezava na stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve