POVZETEK: NOVOSTI S PODROČJA SOCIALNIH TRANSFERJEV OD 01.01.2016

1. Na področju pravic iz javnih sredstev na podlagi ZSVarPre – D in ZUPJS – E

Več informacij na povezavi: ZSVarPre-D in ZUPJS-E

 

2. Na področju SUBVENCIJE KOSILA (ZUPJS – D)

Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

– do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini cene kosila;

– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;

– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.«.