Obveščamo vas, da je zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji centrov za socialno delo v prvem tednu oktobra 2018 predvidena nedostopnost Informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD). Posledično zaposleni ne dostopajo do podatkov o priznanih pravicah, oddanih vlogah in ni mogoča izdaja odločb. Delo na CSD sicer poteka nemoteno v skladu s poslovnim časom in uradnimi urami.

Nedelovanje sistema pa ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev planiranih v mesecu oktobru. Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog preko portala e-uprava.

Hvala za razumevanje!

CSD CELJE, Enota Šentjur pri Celju