Vlada RS je na današnji seji sprejela akte, ki omogočajo nadaljevanje reorganizacije centrov za socialno delo za uvedbo nove organizacijske strukture. Za 16 novo ustanovljenih centrov za socialno delo je sprejela sklepe o ustanovitvi in odločbe o imenovanju vršilcev dolžnosti direktorja. Poleg tega je na novo določila plačne razrede direktorjev novoustanovljenih CSDjev. Sprejete odločitve predstavljajo tekoči posel vlade, saj je bila ustanovitev 16 CSDjev in imenovanje v. d. direktorjev predvidena že ob sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H).

Več na: povezavi