S spremembami socialne zakonodaje je prišlo do novosti pri pravici do znižanega plačila vrtca, saj ta odslej velja za obdobje enega leta.

Iz informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISCSD2) je razvidno, da polovici vseh upravičencev do znižanega plačila vrtca ta pravica poteče konec letošnjega leta, torej decembra, vsi ostali imajo pravico priznano še naprej. Samo tisti, ki jim pravica v decembru poteče, morajo za nadaljnjo subvencijo vrtca še v tem mesecu vložiti novo vlogo, da bi jim bila pravica lahko priznana od 1. januarja dalje.

Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za subvencijo vrtca in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, smo pripravili aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev. Dostop do aplikacije je mogoč s spletne strani ministrstva.

https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Kdaj upravičencem potečejo določene pravice oziroma do kdaj veljajo vaše odločbe lahko vsakdo preveri s pomočjo spletne aplikacije.