Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Šentjur. Obrazec vloge bo na voljo od 19. 1. 2018 do vključno 2. 2. 2018 v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, v času uradnih ur. Obrazec vloge je na voljo tudi na spletni strani Občine Šentjur: http://www.sentjur.si.

Več na povezavi