Izplačilo dodatka za veliko družino bo 14. 4. 2015.

Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku.

Več na: LINK