STORITVE

 • socialna preventiva
 • prva socialna pomoč
 • osebna pomoč
 • pomoč družini za dom
 • pomoč družini na domu

VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

VARSTVO OTROK

 • rejništvo
 • posvojitve
 • skrbništvo nad mladoletnimi
 • obravnava otrok izven sodnega postopka
 • obravnava mladoletnih v sodnem postopk

VARSTVO DRUŽINE

 • dovolitev sklenitve zakonske zveze mladoletni osebi
 • urejanje starševstva
 • svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze
 • sporazumevanje o varstvu skupnih otrok, stikih ter preživnini ob razpadu izvenzakonske skupnosti
 • družinsko ali partnersko svetovanje
 • družinsko ali partnersko svetovanje
 • ukrepi CSD za zaščito ogroženih otrok

PREŽIVNINE

VARSTVO ODRASLIH

 • Urejanje statusa invalida
 • Pravica gluhe osebe do tolmača
 • Urejanje pravice do družinskega pomočnika
 • Obravnava starejših oseb
 • Obravnava oseb s težavami
 • Obravnava storilcev kaznivih dejanj
 • Skrbništvo odraslih
 • Urejanje preživnine za odrasle osebe in polnoletne otroke
 • Nadomestne kazni in ukrepi v splošno korist
 • Oprostitve pri plačilu storitev institucionalnega varstva in pomoči na domu

STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI

 • Starševski dopust
 • Starševsko nadomestilo
 • Družinski prejemki

PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

 • Otroški dodatek
 • Denarna socialna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Državne štipendije
 • Znižano plačilo vrtca
 • Dodatna subvencija malice za učence in dijake
 • Subvencija kosila za učence
 • Subvencija prevoza za dijake in študente
 • Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev
 • Prispevek k plačilu družinskega pomočnika
 • Subvencija najemnine
 • Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
 • Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje